გარანტია

ჩვენთან შეძენილ ნებისმიერ პროდუქტს აქვს ოფიციალური გარანტია


საგარანტიო მომსახურება ნიშნავს:

o    გაყიდვის შემდეგ დაზიანებული ნივთის შეკეთებას ქვემოთ აღნიშნული პირობების მიხედვით;

o    საგარანტიო პერიოდში მოწყობილობის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას, რაც მოიცავს ტექნიკის შეკეთებას და სათადარიგო ნაწილს.

o    სარემონტო ვადას კომპანიის მიერ დადგენილი წესების თანახმად, რომელიც განისაზღვრება შესაკეთებელი ნივთის სერვისცენტრში წარდგენიდან 45-სამუშაო დღით.

 

პროდუქციის ახლით ჩანაცვლება ხდება, თუ:

o    ნივთს გახსნისთანავე (ყიდვის მომენტში) დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი. (აუცილებელია ნივთის ვიზუალური დათვალიერება ყიდვის მომენტში კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით, ვინაიდან მომავალში ვიზუალური დეფექტის გამო მოწყობილობა აღარ შეიცვლება);

o    ნივთს შეძენიდან 3- დღის ვადაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი (აქ არ იგულისხმება ვიზუალური დაზიანება და პროგრამული ხარვეზი), სერვისცენტრი გასცემს წუნდებული მოწყობილობის შეცვლის აქტს. იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტის პირვანდელი სახე დაზიანებების გარეშეა შენარჩუნებული და აღნიშნულ ვადაში მოწყობილობა წარმოდგენილია სრული კომპლექტაციითა და დაუზიანებელი ყუთით;

o    ნივთი ვერ შეკეთდა სერვისცენტრში ჩაბარებიდან 45-სამუშაო დღის განმავლობაში; ნივთი შეიცვლება სერვისცენტრის მიერ გაცემული შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე იდენტური ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე ნივთით, ხოლო თუ ასეთი ნივთის შეთავაზა შეუძლებელია, კლიენტს უბრუნდება თანხა, იდენტური ან მსგავსი მონაცემების მქონე მოწყობილობის საბაზრო ფასის ოდენობით დაბრუნების მომენტისათვის.

 

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება, თუ:

o    გასულია საგარანტიო ვადა;

o    საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი/დაკარგულია;

o    საგარანტიო ტალონში მონაცემები წაშლილია, შეცვლილია ან გადაკეთებულია;

o    საგარანტიო ტალონში ან ნივთის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი/იმეი კოდი;

o    ნივთის ყუთი დაკარგულია ან დაზიანებულია;

o    მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი/დაზიანება;

o    დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;

o    მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულებისთვის შეუსაბამო მიზნით;

o    დაზიანება სამონტაჟო სამუშაოების არაკვალიფიციურად შესრულებამ გამოიწვია;

o    მოწყობილობა დააზიანა მომხმარებელმა ტრანსპორტირებისას;

o    მოწყობილობა დაზიანდა მის გვერდით განთავსებული სხვა მოწყობილობის გამო;

o    მოწყობილობა დაშლილია (გახსნილია) თვითნებური შეკეთების ან რაიმე სხვა მიზნით;

o    დაზიანება კომპიუტერულმა ვირუსმა ან შეუსაბამო ფაილებმა გამოიწვია;

o    დაზიანება მექანიზმში უცხო სხეულის ან სითხის შეღწევამ განაპირობა;

o    დაზიანება ელ.ქსელის გაუმართაობის (ძაბვის ცვალებადობა), მექანიზმის დანესტიანების, კოროზიის, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედების, ექსპლუატაციისა და შენახვის წესების ან პირობების დარღვევის, არაკომპეტენტური პირების მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგია;

 

შენიშვნა

o    მობილურ ტელეფონზე, ლეპტოპზე და მონიტორზე ხუთამდე ჩამქრალი პიქსელი არ ითვლება ქარხნულ წუნად

 

თბილისი ცაბაძის # 8, სავაჭრო ცენტრი „კიდობანი“ 0-სართული. მაღაზიები ნომერი 33, 33ა, 54, 5.


გამოგვყევი სოციალურ ქსელებზე

გამოგვყევით სოციალურ ქსელებზე და მიიღეს სიახლეები პირველმა

შედარება